Special Mobil Special Mobil Special Mobil Special Mobil Special Mobil Special Mobil Special Mobil Special Mobil

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä: Oy Neo Mobil Ab, Teknikontie 7, 10600 Tammisaari. Yhteyshenkilö Frank Fyrqvist.
Rekisterin nimi: Oy Neo Mobil Ab markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot


Asiakkaan nimi, osoite(et), sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tietosisältöön kuuluu myös asiakaskohtaiset tapahtumatiedot (esim. tarjoukset, huollot) sekä asiakkaalta kysytyt mielenkiinnon kohteet.


Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken:
Oy Neo Mobil Ab, Resonator Oy
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus


Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.     

Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Oy Neo Mobil Ab, Teknikontie 7, 10600 Tammisaari