Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Oy Neo Mobil Ab, Teknikontie 7, 10600 Tammisaari. Yhteyshenkilö Niklas Nylund.
Rekisterin nimi: Oy Neo Mobil Ab markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, osoite(et), sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tietosisältöön kuuluu myös asiakaskohtaiset tapahtumatiedot (esim. tarjoukset, huollot) sekä asiakkaalta kysytyt mielenkiinnon kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken:
Oy Neo Mobil Ab, Resonator Oy
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Oy Neo Mobil Ab, Teknikontie 7, 10600 Tammisaari